Prema UNHCR procenama broj izbeglica i migranata u Srbiji smanjen je u odnosu na prethodni mesec i iznosio je oko 3.500 lica, od čega je oko 3.200 smešteno u državne centre za azil i prihvatne centre. Ipak, tokom druge polovine aprila zabeležen je porast novopridošlih izbeglica, uglavnom iz Irana i Avganistana. Najviše izbeglica i migranata bilo je smešteno u centru za azil u Krnjači, prihvatnim centrima u Obrenovcu, Preševu i Adaševcima, dok je najmanje boravilo u centru za azil u Tutinu i Banji Koviljači i prihvatnim centrima u Bosilegradu, Dimitrovgradu i Subotici.

Tokom aprila 642 stranca izrazilo je nameru da traži azil u Srbiji, najviše namera za traženje azila izraženo je u policijskim stanicama (621). Takođe je zabeleženo 9 izraženih namera na aerodromu Beograd, 8 u prihvatnom centru Preševo i 2 u Prihvatilištu za strance.

Među onima koji su izrazili nameru da traže azil u aprilu najviše je bilo državljana Pakistana (181), Avganistana (178), Irana (164), Iraka (39), Libije (24) i Sirije (11). Nameru da traže azil izrazile su i osobe iz Alžira, Bangladeša, Egipta, Eritreje, Gane, Gvineje, Indije, Jordana, Kameruna, Kine, DR Konga, Nigerije, Obale Slonovače, Palestine, Perua, Somalije, Vijetnama i Šri Lanke. Od ukupnog broja tražilaca azila 546 je bilo muškaraca a 34 su bile žene. Od tog broja 181 je bilo maloletno, od kojih je 28 bilo bez pratnje roditelja ili staratelja.

U skladu sa Zakonom o azilu tokom aprila registrovano je 40 tražilaca azila, i tom prilikom im je utvrđen identitet, obavljeno je fotografisanje i uzimanje otisaka prstiju. Podneto je 38 zahteva za azil, a Kancelarija za azil obavila je 29 saslušanja.

U aprilu Kancelarija za azil donela je četiri rešenja kojim se dodeljuje utočište za četiri lica, tri državljanina Avganistana i jednog državljanina Irana kao i jedno rešenje kojim se dodeljuje supsidijarna zaštita za jednog državljanina Pakistana. Kancelarija za azil donela je pet rešenja o odbacivanju zahteva za azil za šest lica poreklom iz Avganistana, Gane, Kube i Pakistana kao i tri rešenja o odbijanju zahteva za tri lica poreklom iz Avganistana, Makedonije i Pakistana.

Foto: Trocaire (CC BY 2.0)