Prema UNHCR procenama broj izbeglica i migranata u Srbiji povećao se u odnosu na prethodni mesec i iznosio je oko 3.900 lica, od čega je oko 3.300 smešteno u državne centre za azil i prihvatne centre. Započet je proces racionalizacije smeštajnih kapaciteta u okviru kog su privremeno zatvoreni prihvatni centri u Dimitrovgradu, Divljani i Preševu. Na neformalnim mestima okupljanja uočeno je oko 500 osoba, uglavnom u Beogradu i pograničnim zonama. Najviše osoba smešteno je u prihvatnim centru u Obrenovcu i centru za azil u Krnjači.

Tokom avgusta 856 stranaca izrazilo je nameru da zatraži azil u Srbiji, najviše namera za traženje azila izraženo je u policijskim stanicama (780). Takođe je zabeleženo 47 izraženih namera na aerodromu Beograd.

Među onima koji su izrazili nameru da traže azil u avgustu najviše je bilo državljana Avganistana (308), Pakistana (165), Irana (137), Bangladeša (58), Iraka (54), Indije (45) i Sirije (37). Nameru da traže azil izrazile su i osobe iz Alžira, Egipta, Eritreje, Gabona, Gane, Grčke, Jemena, Katara, Kine, Libije, Maroka, Palestine, Rusije, Somalije, Šri Lanke i Turske. Od ukupnog broja tražilaca azila 789 je bilo muškaraca a 67 su bile žene. Od tog broja 276 je bilo maloletno, od kojih je 198 bilo bez pratnje roditelja ili staratelja.

U skladu sa Zakonom o azilu i privremenoj zaštiti tokom avgusta registrovano je 14 tražilaca azila. Podneto je 32 zahteva za azil, a Kancelarija za azil obavila je 18 saslušanja.

U avgustu Kancelarija za azil donela je dva rešenje o odbijanju zahteva za azil za dva lica poreklom iz Gvineje i Iraka.

Foto: 7263255 (CC BY-SA 2.0)