Prema UNHCR procenama broj izbeglica i migranata u Srbiji ostao je gotovo nepromenjen u odnosu na prethodni mesec i iznosio je oko 4.100 lica, od čega je oko 3.800 smešteno u državne centre za azil i prihvatne centre. Najviše izbeglica i migranata bilo je smešteno u centru za azil u Krnjači (577), prihvatnim centrima u Obrenovcu (717), Preševu (370) i Adaševcima (303), dok je najmanje boravilo u centru za azil u Tutinu i Banji Koviljači i prihvatnim centrima u Bosilegradu, Dimitrovgradu i Subotici.

Tokom februara 594 stranca izrazilo je nameru da traži azil u Srbiji, najviše namera za traženje azila izraženo je u policijskim stanicama (568). Takođe je zabeleženo 17 izraženih namera na aerodromu Beograd i 8 u Prihvatilištu za strance.

Među onima koji su izrazili nameru da traže azil u februaru najviše je bilo državljana Avganistana (148), Pakistana (151), Irana (97), Iraka (76), Sirije (38) i Indije (21). Nameru da traže azil izrazile su i osobe iz Alžira, Albanije, Bangladeša, Kube, Kuvajta, Libije, Maroka, Ruske Federacije, Sudana, Tunisa, Turske, Ukrajine i Šri Lanke. Od ukupnog broja tražilaca azila 534 je bilo muškaraca a 60 žena. Od tog broja 137 je bilo maloletno, od kojih je 14 bilo bez pratnje roditelja ili staratelja.

U skladu sa Zakonom o azilu tokom febrara registrovano je 11 tražilaca azila, i tom prilikom im je utvrđen identitet, obavljeno je fotografisanje i uzimanje otisaka prstiju. Podneto je 14 zahteva za azil, a Kancelarija za azil obavila je 13 saslušanja.

U februaru Kancelarija za azil je donela jedno rešenje o dodeli utočišta za državljanina Irana i jedno rešenje o dodeljivanju supsidijarne zaštite za lice poreklom iz Somalije. Kancelarija za azil donela je jedno rešenje o odbacivanju zahteva za azil za državljanina Pakistana.

Foto: UNHCR/Igor Pavicevic