Prema procenama UNHCR, broj izbeglica i migranata u Srbiji ostao je gotovo nepromenjen u odnosu na prethodni mesec i iznosio je oko 4.100 lica, od čega je oko 3.900 smešteno u državne centre za azil i prihvatne centre. Najviše izbeglica i migranata bilo je smešteno u centru za azil u Krnjači (643), prihvatnim centrima u Obrenovcu (727), Adaševcima (327) i Preševu (353), dok je najmanje boravilo u centrima za azil u Tutinu i Banji Koviljači i prihvatnim centrima u Bosilegradu, Dimitrovgradu i Subotici.

Tokom januara 427 stranaca izrazilo je nameru da traži azil u Srbiji. Najviše namera za traženje azila izraženo je u policijskim stanicama (389). Takođe, zabeleženo je 30 izraženih namera na aerodromu Beograd i osam u prihvatnom centru u Preševu. Među onima koji su izrazili nameru da traže azil u januaru je najviše bilo državljana Avganistana (101), Irana (95), Pakistana (94), Sirije (46), Iraka (36) i Libije (16). Nameru da traže azil izrazile su i osobe iz Alžira, Izraela, Kameruna, Kazahstana, Kine, DR Konga, Malija, Maroka, Nigerije, Palestine, Somalije, Tunisa, Turske i Šri Lanke. Od ukupnog broja tražilaca azila 367 je bilo muškaraca a 60 žena. Od tog broja 127 je bilo maloletno, od kojih je 4 bilo bez pratnje roditelja ili staratelja.

U skladu sa Zakonom o azilu tokom januara registrovano je 11 tražilaca azila, i tom prilikom im je utvrđen identitet, obavljeno je fotografisanje i uzimanje otisaka prstiju. Podneto je osam zahteva za azil, a Kancelarija za azil obavila je devet saslušanja. U januaru Kancelarija za azil je donela dva rešenja o dodeli utočišta za dva državljanina Avganistana i jedno rešenje o dodeljivanju supsidijarne zaštite za lice poreklom iz Bangladeša. Kancelarija za azil donela je dva rešenja o odbacivanju zahteva za azil za dva državljanina Kube i Pakistana.