Broj izbeglica i migranata u Srbiji na kraju jula 2017. godine bio je najmanji u poslednjih jedanaest meseci i iznosio je 4.997. Oko 93% njih boravilo je u pet centara za azil (Krnjača, Banja Koviljača, Bogovađa, Sjenica, Tutin) i trinaest prihvatnih centara (Subotica, Sombor, Kikinda, Adaševci, Principovac, Obrenovac, Pirot, Divljana, Dimitrovgrad, Bosilegrad, Bujanovac, Vranje, Preševo). Najviše izbeglica i migranata bilo je smešteno u prihvatnim centrima u Obrenovcu, Preševu i Adaševcima i u Centru za azil u Krnjači, dok je najmanje boravilo u centru za azil u Tutinu i prihvatnim centrima u Bosilegradu, Dimitrovgradu i Bujanovcu.

Prema informacijama kojima raspolaže kancelarija UNHCR u Beogradu, 80% svih osoba koje su na kraju jula bile smeštene u centrima za azil i prihvatnim centrima poreklom je iz zemalja koje „generišu“ izbeglice, najviše iz Avganistana 59%, zatim iz Iraka 12% i Sirije 4%. Među njima je čak 58% žena i dece.

U julu je 297 osoba izrazilo nameru da traži azil u Srbiji, a među njima je najviše bilo državljana Avganistana (160), Pakistana (80) i Sirije (10). Nameru da traže azil izrazile su i osobe iz Libije, Iraka, Rusije, Alžira, Kine, Iran, Eritreja, Somalija, Kuba, Maroko, Turska, Šri Lanka, Bugarska, Gvineja, Nepal i Tunis. Od ukupnog broja tražilaca azila bilo je 272 muškaraca i 25 žena. Takođe, nameru da traže azil izrazilo je i 159 dece od kojih je 34 dece iz Avganistana, Pakistana i Nepala bilo bez pratnje roditelja.

U skladu sa Zakonom o azilu u julu je registrovano osam tražilaca azila, a tom prilikom im je utvrđen identitet, obavljeno je fotografisanje i uzimanje otisaka prstiju. Registrovani su tražioci azila iz Avganistana (2), Pakistana (2), Bugarske (1), Kine (1), Libije (1) i Turske (1). Podneto je sedam zahteva za azil, a Kancelarija za azil obavila je jedno saslušanje za tražioca azila iz Irana.

U julu je Kancelarija za azil donela prvu pozitivnu odluku po zahtevu za azil od početka 2017. godine. Tom odlukom je jednom državljanu Avganistana, klijentu Beogradskog centra za ljudska prava, dodeljeno utočište. Pored toga, Kancelarija za azil donela je jedno rešenje o odbacivanju zahteva za azil tražioca azila iz Avganistana i 11 zaključaka o obustavi postupaka za azil po zahtevima za azil osoba iz Pakistana, Avganistana, Kube, Sirije i Slovenije.

Fotografija: UNHCR