Prema UNHCR procenama broj izbeglica i migranata u Srbiji ostao je nepromenjen u odnosu na prethodni mesec i iznosio je oko 3.000 lica, od čega je oko 2.700 smešteno u državne centre za azil i prihvatne centre. Najviše izbeglica i migranata bilo je smešteno u centru za azil u Krnjači, prihvatnim centrima u Obrenovcu, Preševu i Adaševcima, dok je najmanje boravilo u centru za azil u Tutinu i Banji Koviljači i prihvatnim centrima u Bosilegradu, Dimitrovgradu i Subotici.

Tokom juna 343 stranca izrazilo je nameru da traži azil u Srbiji, najviše namera za traženje azila izraženo je u policijskim stanicama (282). Takođe su zabeležene dve izražene namere na aerodromu Beograd, 48 u prihvatnom centru Preševo i 10 na graničnim prelazima. U centre za azil se javilo i smestilo 180 tražilaca azila.

Među onima koji su izrazili nameru da traže azil u junu najviše je bilo državljana Irana (86), Pakistana (80), Iraka (74) i Avganistana (72). Nameru da traže azil izrazile su i osobe iz Alžira, Bangladeša, Gane, Gvineje, Indije, Libije, Nigerije, Obale Slonovače, Palestine, Sirije, Somalije i Turske. Od ukupnog broja tražilaca azila 269 je bilo muškaraca a 74 su bile žene. Od tog broja 100 je bilo maloletno, od kojih je 16 bilo bez pratnje roditelja ili staratelja.

U skladu sa Zakonom o azilu tokom juna registrovano je 15 tražilaca azila, i tom prilikom im je utvrđen identitet, obavljeno je fotografisanje i uzimanje otisaka prstiju. Podneto je 17 zahteva za azil, a Kancelarija za azil obavila je sedam saslušanja.

U junu Kancelarija za azil donela je dva rešenja kojim se dodeljuje supsidijarna zaštita za šest lica, pet državljana Libije i jednog državljanina Sirije. Kancelarija za azil donela je osam rešenja o odbacivanju zahteva za azil za devet lica poreklom iz Alžira, Avganistana, Gane, Kube, Maroka i Nigerije, kao i dva rešenja o odbijanju zahteva za dva lica poreklom iz Irana i Pakistana.

Foto: Joe Decruyenaere (CC BY 2.0)