Prema UNHCR procenama broj izbeglica i migranata u Srbiji smanjen je u odnosu na prethodni mesec i iznosio je oko 3.000 lica, od čega je oko 2.700 smešteno u državne centre za azil i prihvatne centre. Najviše izbeglica i migranata bilo je smešteno u centru za azil u Krnjači, prihvatnim centrima u Obrenovcu, Preševu i Adaševcima, dok je najmanje boravilo u centru za azil u Tutinu i Banji Koviljači i prihvatnim centrima u Bosilegradu, Dimitrovgradu i Subotici.
Tokom maja 582 stranca izrazilo je nameru da traži azil u Srbiji, najviše namera za traženje azila izraženo je u policijskim stanicama (562). Takođe je zabeleženo 12 izraženih namera na aerodromu Beograd, 6 u prihvatnom centru Preševo. U centre za azil se javilo i smestilo 119 tražilaca azila.
Među onima koji su izrazili nameru da traže azil u maju najviše je bilo državljana Avganistana (164), Irana (133), Pakistana (123), Sirije (39), Iraka (36) i Libije (34). Nameru da traže azil izrazile su i osobe iz Alžira, Australije, Bangladeša, Gane, Gvineje, Holandije, Indije, Kameruna, Palestine, Rumunije, Ruske Federacije, Somalije i Turske. Od ukupnog broja tražilaca azila 509 je bilo muškaraca a 73 su bile žene. Od tog broja 185 je bilo maloletno, od kojih je 20 bilo bez pratnje roditelja ili staratelja.
U skladu sa Zakonom o azilu tokom maja registrovano je 3 tražioca azila, i tom prilikom im je utvrđen identitet, obavljeno je fotografisanje i uzimanje otisaka prstiju. Podneto je 3 zahteva za azil, a Kancelarija za azil obavila je 9 saslušanja.
U maju Kancelarija za azil donela je tri rešenja kojim se dodeljuje utočište za tri lica, tri državljanina Bugarske. Kancelarija za azil donela je 12 rešenja o odbacivanju zahteva za azil za 15 lica poreklom iz Sirije, Avganistana, Kube, Iran i Pakistana, kao i tri rešenja o odbijanju zahteva za tri lica poreklom iz Avganistana i Turske.

Foto: Grisha Strundzhev (CC BY 2.0)