Prema UNHCR procenama broj izbeglica i migranata u Srbiji smanjen je u odnosu na prethodni mesec i iznosio je oko 3.900 lica, od čega je oko 3.500 smešteno u državne centre za azil i prihvatne centre. Najviše izbeglica i migranata bilo je smešteno u centru za azil u Krnjači, prihvatnim centrima u Obrenovcu, Preševu i Adaševcima, dok je najmanje boravilo u centru za azil u Tutinu i Banji Koviljači i prihvatnim centrima u Bosilegradu, Dimitrovgradu i Subotici.

Tokom marta 710 stranaca izrazilo je nameru da traži azil u Srbiji, najviše namera za traženje azila izraženo je u policijskim stanicama (697). Takođe je zabeleženo 6 izraženih namera na aerodromu Beograd i 5 u Prihvatilištu za strance.

Među onima koji su izrazili nameru da traže azil u martu najviše je bilo državljana Pakistana (252), Avganistana (157), Irana (113), Iraka (61) i Sirije (60). Nameru da traže azil izrazile su i osobe iz Alžira, Albanije, Bangladeša, Bosne i Hercegovine, Egipta, Indije, DR Konga, Libana, Libije, Maroka, Mjanmara, Nepala, Nigerije, Palestine, Somalije, Tunisa, Zimbabvea i Šri Lanke. Od ukupnog broja tražilaca azila 631 je bilo muškaraca a 19 žena. Od tog broja 137 je bilo maloletno, od kojih je 7 bilo bez pratnje roditelja ili staratelja.

U skladu sa Zakonom o azilu tokom marta registrovano je 14 tražilaca azila, i tom prilikom im je utvrđen identitet, obavljeno je fotografisanje i uzimanje otisaka prstiju. Podneto je 13 zahteva za azil, a Kancelarija za azil obavila je 19 saslušanja.

U martu Kancelarija za azil nije donela nijedno pozitivno rešenje o dodeli utočišta ili supsidijarne zaštite. Kancelarija za azil donela je sedam rešenja o odbacivanju zahteva za azil za osam državljana Iraka, Irana i Pakistana kao i jedno rešenje o odbijanju zahteva za azil za državljanina Alžira.

Foto: World Vision/Jon Warren