Prema UNHCR procenama broj izbeglica i migranata u Srbiji ostao je gotovo nepromenjen u odnosu na prethodni mesec i iznosio je oko 3.800 lica, od čega je oko 3.500 smešteno u državne centre za azil i prihvatne centre. Na neformalnim mestima okupljanja uočeno je oko 450 osoba, uglavnom u Beogradu i pograničnim zonama. Najviše osoba smešteno je u prihvatnim centru u Obrenovcu i centru za azil u Krnjači.

Tokom oktobra 700 stranaca izrazilo je nameru da zatraži azil u Srbiji, najviše namera za traženje azila izraženo je u policijskim stanicama (569). Takođe je registrovano 36 izraženih namera na aerodromu Beograd i 95 namera na graničnim prelazima.

Među onima koji su izrazili nameru da traže azil u oktobru najviše je bilo državljana Avganistana (233), Irana (217), Pakistana (157) i Sirije (18). Nameru da traže azil izrazile su i osobe iz Bangladeša, Palestine, Iraka, Libana, Indije, Tunisa, Bugarske, Eritreje, Gane, Libije, Malija, Turske, Albanije, DR Konga, Gvineje, Maroka, Nigerije, Somalije i Jemena. Od ukupnog broja tražilaca azila 626 je bilo muškaraca a 74 su bile žene. Od tog broja 246 je bilo maloletno, od kojih je 89 bilo bez pratnje roditelja ili staratelja.

U skladu sa Zakonom o azilu i privremenoj zaštiti tokom oktobra podneto je 34 zahteva za azil, a Kancelarija za azil obavila je 28 saslušanja.

U oktobru Kancelarija za azil donela je četiri rešenja o odbijanju zahteva za azil za četiri. Treći mesec zaredom Kancelarija za azil nije donela nijedno pozitivno rešenje.

Foto: Ivan Bandura (CC BY 2.0)