Prema UNHCR procenama broj izbeglica i migranata u Srbiji ostao je nepromenjen u odnosu na prethodni mesec i iznosio je oko 3.900 lica, od čega je oko 3.400 smešteno u državne centre za azil i prihvatne centre, uključujući oko 200 smeštenih u šatorima u Principovcu i Adaševcima. Na neformalnim mestima okupljanja uočeno je oko 500 osoba, uglavnom u Beogradu i pograničnim zonama. Najviše osoba smešteno je u prihvatnim centru u Obrenovcu i centru za azil u Krnjači.

Tokom septembra 628 stranaca izrazilo je nameru da zatraži azil u Srbiji, najviše namera za traženje azila izraženo je u policijskim stanicama (508). Takođe je zabeleženo 90 izraženih namera na aerodromu Beograd, 27 namera na graničnim prelazima i 1 namera u Prihvatilištu za strance.

Među onima koji su izrazili nameru da traže azil u septembru najviše je bilo državljana Irana (217), Avganistana (141), Pakistana (68), Indije (52), Iraka (47), Sirije (33) i Palestine (25). Nameru da traže azil izrazile su i osobe iz Alžira, Bangladeša, Bugarske, Eritreje, Hrvatske, Libana, Libije, Makedonije, Malija, Maroka, Rusije, Tunisa, Turske i Šri Lanke. Od ukupnog broja tražilaca azila 549 je bilo muškaraca a 79 su bile žene. Od tog broja 153 je bilo maloletno, od kojih je 70 bilo bez pratnje roditelja ili staratelja.

U skladu sa Zakonom o azilu i privremenoj zaštiti tokom septembra registrovano je četiri tražioca azila, podneto je 17 zahteva za azil, a Kancelarija za azil obavila je 13 saslušanja. Podneto je i dva pisana zahteva za azil.

U septembru Kancelarija za azil donela je tri rešenja o odbijanju zahteva za azil za četiri lica i to za dva državljanina Avganistana, jednog državljanina Gane i jednog državljanina Pakistana kao i tri rešenja o odbacivanju zahteva za azil za četiri lica i to za jednog državljanina Alžira, dva državljanina Gane i jednog državljanina Nigerije.

Foto: Curtis MacNewton (CC BY-SA 2.0)