Beogradski centar za ljudska prava učestvovao je na konferenciji pod nazivom ”Propisi u oblasti azila i migracija: godinu dana primene”. Skup je organizovan od strane Grupe 484 uz podršku Balkan Trust for Democracy i Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu. Tom prilikom, prof. dr Ivana Krstić i prof. dr Marko Davinić predstavili su Vodič o primeni relevantnih propisa u oblasti azila i migracija. Pored toga, zajedno sa predstavnicima MUP, Uprave granične policije, Službe za strance, Kancelarije za azil, kao i sudijama Upravnog suda i Prekršajnog apelacionog suda diskutovali smo o primeni relevantnih propisa iz oblasti azila.