Kretanja izbeglica i migranata kroz države na Zapadnom Balkanu intenzivirala su se u toku 2018. godine i dostigla najviši nivo u maju, pokazuje nedavno objavljeni izveštaj Međunarodne organizacije za migracije. Izveštaj pokazuje i neke nove tendencije u kretanju izbeglica. Dok je Srbija u prethodnim godinama bila zemlja kroz koju je „tranzitirao“ najveći broj izbeglica i migranata, sada izbeglice i migranti iz Severna Afrike i sa Bliskog istoka više koriste rutu koja ih iz Grčke vodi preko Albanije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine do države članice Evropske Unije, Hrvatske. Izveštaj pokazuje da su vlasti ovih država, u periodu između januara i maja 2018. godine, zabeležile dolazak 7.402 novih izbeglica i migranata. Samo u maju ih je bilo 2.838, najviše u jednom mesecu od početka 2018. godine.

Više od polovine izbeglica i migranata registrovano je u Bosni i Hercegovini, čak 4.841. Procenjuje se da svake nedelje na teritoriju te zemlje uđe 520 novih izbeglica i migranata. Skoro polovina svih osoba koje su ove godine registrovane u Bosni i Hercegovini bila je iz Pakistana (22%) i Sirije (22%), dok su ostale osobe poreklom iz Avganistana (14%), Irana (10%) i Iraka (8%), navodi se u izveštaju. Bosanske vlasti su usvojile plan hitnih mera kako bi se izbeglicama i migrantima obezbedila adekvatna zaštita u skladu sa međunarodnim obavezama te države. Otvoren je Centar za izbeglice u Salakovcu, koji može da primi 269 osoba.  Međutim, mnogi migranti i izbeglice i dalje borave u šatorima u parkovima širom zemlje i situacija u mnogo čemu podseća na Srbiju u 2015. godini.

„Mnoge izbeglice i migranti spavaju na ulicama, u napuštenim objektima i na otvorenom, bez adekvatnog smeštaja, sanitarnih uslova, hrane, ili zdravstvene zaštite. Relevantne državne institucije i nevladine organizacije suočavaju se sa poteškoćama da obezbede ove osnovne životne uslove,“ istaknuto je u izveštaju.

U Albaniji je u toku godine registrovano 1.199 migranata i izbeglica, a u Crnoj Gori 1.362. U poređenju sa Crnom Gorom i Bosnom i Hercegovinom, jedino je Albanija zabeležila smanjen broj izbeglica i migranata, od 293 u aprilu na 147 u maju. Razlog za to je, kako se navodi u izveštaju, činjenica da mnoge izbeglice i migranti napuštaju zemlju i odlaze dalje ka Crnoj Gori.

Foto: Rusty Clark (CC BY 2.0)