Ovo istraživanje ima za cilj da pokaže u kojoj meri i na koji način su pitanja migracija i izbeglištva artikulisana u predizbornoj retorici predsedničkih kandiata i kakav odnos prema tim pitanjima imaju različite političke struje. Autori izveštaja su studentkinje Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i student Pravnog fakutleta Univerziteta Union: Dunja Savić, Mihajlo Stanković i Milica Tošić

Publikaciju možete pogledati na sledećem linku.