14.06.2021. Pozivamo Vas da zajedno u Poletu, Cetinjska 15, obeležimo Međunarodni dan izbeglica – završni događaj naše Kampanje #MiLjudiZajednoMožemoViše.
Događaj predstavlja našu inicijativu da približimo proces integracije izbeglica u Republici Srbiji kroz uspešne lične priče o lokalnoj integraciji.
Uz kretivni rad umetnika sa Kube Vladimira Castillo Gamboa želimo da naše goste uključimo u zajednički umetnički performans.
Događaj je deo projekta Podrška izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji koji sprovodimo uz podršku UNHCR kancelarije.