Nemački list Deutsche Welle navodi da je nemačka vlada značajno smanjila broj postupaka kojima bi osobe koje su u Nemačkoj dobile azil mogle da se ujedine sa svojom porodicama, koje borave u Grčkoj. Prema procenama grčkih medija oko 2000 ljudi koji su u Grčku došli tokom aktuelne izbegličke krize je već pokrenulo postupak ujedinjenja sa članovima porodice u Nemačkoj. Pravo na ujedinjenje porodice je jedno od najvažnijih prava osoba kojima je priznato pravo na azil, a pravo na poštovanje porodičnog života je granantovano mnogim međunarodnim instumentima, kao što je Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima (član 16) i Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda (član 8).

Odluka o pooštravanju uslova za ujedinjenje porodice donesena je nakon pritisaka na vladu Angele Merkel da ograniči broj izbeglica i migranata u odnosu na prethodne godine kada je usled intenziviranja i dugotrajnosti pre svega sukoba u Siriji pojačan broj tražilaca azila. Te okolnosti uslovile su da Nemačka samo u prethodne dve godine primi preko  milion izbeglica. Odluku o ograničavanju broja izbeglica koje mogu legalno da dođu u Nemačku vlada pravda ograničenih smeštajnih kapacitetetima i problemima kada je u pitanju logistička koordinacija između države i lokalnih vlasti. Međutim, ne slažu se svi sa ovom odlukom. Levičarka Ula Jelpke je okarakterisala objašnjenje kao izgovor i optužila Vladu da izbegava svoje obaveze koje proističu iz Dablinske regulative i da postoji mogućnost da se na mesečnom nivou oko 400 porodica ujedini u Nemačkoj.

Imajući u vidu veliki broj dolazaka i zahteva za azil, čekanje u postupku za ujedinjenje porodice zahteva dosta vremena. UNHCR pozvao je evropske države da ubrzaju proceduru kako bi umanjili patnje ljudi koji su već prošli kroz užase ratova i konflikata.

Izvor: http://www.dw.com/en/germany-limits-refugee-family-reunions-from-greece/a-38898465?maca=en-Twitter-sharing