I ove godine UNHCR dodeljuje Nansen nagradu za doprinos u pružanju pomoći i rešavanju položaja izbeglica, interno raseljenih lica i osoba bez državljanstva. Proces nominovanja je transparentan i omogućuje svakome da predloži inspirativne pojedince ili grupe do 8. februara 2018.

Jedini uslov koji postoji jeste da ne budu kandidovani sadašnji i bivši zaposleni u Norveškom savetu za izbeglice i UNHCR (uključujući volontere). Osnovni kriterijumi za dodelu nagrade su da je delo koje je osoba učinila izvan okvira redovnih radnih zadataka, da je osoba pokazala hrabrost i da je tim delom podignuta svest o položaju raseljenih lica.

U žiriju se nalaze predstavnici vlada Norveške i Švajcarske, generalni sekretar Saveta Evrope, izvršni direktor ICVA, visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbeglice, predsedavajući izvršnog komiteta UNHCR i gostujući član žirija koji se menja svake godine.

Nominacija može biti poslata na bilo kom od zvaničnih jezika Ujedinjenih nacija ali mora da sadrži opis rada osobe koja je nominovana kao i objašnjenje na koji način ispunjava kriterijume za nagradu. Razmatraju se isključivo predlozi koji su podržani od strane tri različite osobe.

Pravilo je da za nagradu bude odabrana jedna osoba, ali se usled posebnih okolnosti dešavalo da bude izabrano i više ljudi. Od 2017. objavljuje se i pet drugoplasiranih kandidata.

Nominovanje je moguće putem sledećeg linka – http://www.unhcr.org/nominate.html