Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja donelo je 12. aprila instrukciju o načinu postupanja centra za socijalni rad-organa starateljstva u realizaciji smeštaja maloletnih migranata/izbeglica bez pratnje. Ovaj dokument menja prethodnu instrukciju od oktobra 2017 koja će se primenjivati i dalje u onome što nije regulisano novom instrukcijom.  Cilj instrukcije je da se odredi procedura postupanja centara za socijalni rad tj. Organa starateljstva, ustanova za smeštaj dece bez roditeljskog staranja i terenskih socijalnih radnika angažovanih na poslovima pružanja pravne pomoći i podrške deci bez pratnje.

Prema instrukciji maloletni status utvrđuje se na osnovu izjave deteta ili izvršene opservacije terenskog socijalnog radnika koji su prihvatili lice koje je izjavilo da je maloletno ili za koga se pretpostavlja da je maloletno bez pratnje.

Nakon utvrđivanja da se radi o detetu bez pratnje terenski socijalni radnik odmah obaveštava organ starateljstva koji po hitnom postupku određuje privremenog staratelja. Privremeni staratelj, terenski socijalni radnik i prevodilac uz eventualno prisustvo predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova i Komesarijata za izbeglice vrše prvi intervju sa detetom u cilju preliminarne procene načina njegove urgentne zaštite. Tom prilikom prikupljaju se osnovne informacije i vrši opservacija.

Nakon obavljenog intervjua vrši se prvi zdravstveni pregled posle čega se dete smešta u najbliži centar za hitan prijem i zbrinjavanje u kom boravi od sedam dana do tri nedelje, odnosno do donošenja odluke o privremenom smeštaju u najboljem interesu deteta.

Privremeni smeštaj u zavisnosti od okolnosti može biti u hraniteljsku porodicu (prioritetno deca uzrasta do 14 godina), u ustanovu socijalne zaštite, u zdravstvenu ustanovu ukoliko zdravstveno stanje to zahteva ili u centar za azil (ako je dete starije od 16 godina i da je podnet zahtev za azil).

Odluku o smeštaju može doneti isključivo nadležni organ starateljstva koji je preduzeo mere starateljske zaštite i postavio privremenog staratelja za dete.