26.12.2023. Beogradski centar za ljudska prava je i ove godine organizovao Godišnji događaj na programu Azil i migracije na kojem je prestavljen godišnji izveštaj Pravo na azil u Republici Srbiji 2023 i održana panel diskusija na temu Položaj izbeglica za invaliditetom u Republici Srbiji. Beogradski centar za ljudska prava je i ove godine organizovao Godišnji događaj na programu Azil i migracije.

Na samom početku događaja u Prostoru Miljenko Dereta, okupljenim učesnicima su se obratile Ljubimka Mitrović, šefica jedinice za pravnu zaštitu UNHCR-a u Srbiji i Sonja Tošković, izvršna direktorka Beogradskog centra za ljudska prava.

U prvom delu događaja predstavili smo novi izveštaj Pravo na azil u Republici Srbiji, januar-oktobar 2023.

Jelena Ilić, koordinatorka programa Azil i migracije, Ana Trifunović, urednica izveštaja i viša pravna savetnica i Katarina Kitanović, savetnica za pružanje usluga, iznele su ključne nalaze izveštaja, statističke podatke i analizu prakse nadležnih organa u postupku azila u Srbiji, uz osvrt na položaj posebno ranjivih grupa tražilaca azila.

Takođe, govornice su sa učesnicima podelile važne zakonske novine u kontekstu pristupa tražilaca azila i izbeglica određenim pravima u oblasti integracije u srpsko društvo (pravo na rad, pravo na stalni boravak, putnu ispravu za izbeglice i dr.), koje bi trebalo da unaprede njihov položaj u budućem periodu.

Pored toga, učesnice su ukazale i na druga važna prava kojima izbeglice i tražioci azila u praksi još uvek ne mogu da pristupe nesmetano i blagovremeno, zbog čega je neophodno nastaviti s unapređenjem sistema azila kroz jačanje kapaciteta rada nadležnih državnih institucija i kontinuiran multisektorski pristup.

Tokom drugog dela događaja održali smo panel diskusiju na temu: Položaj izbeglica za invaliditetom u Republici Srbiji – izazovi u praksi i mogućnost unapređenja njihovog položaja u procesu integracije.

Otvorili smo važna pitanja u vezi sa položajem ove posebno ranjive grupe tražilaca azila i izbeglica u njihovom procesu integracije u srpsko društvo, sa ciljem da kroz multisektorsku diskusiju kreiramo preporuke za unapređenje prakse u radu sa osobama sa invaliditetom iz izbegličke populacije.

O ovim teškim, ali važnim pitanjima, razgovarali smo sa saradnicom za zaštitu u UNHCR-u Biljanom Kosanić, koja nam je dala uvid u probleme sa kojima se susreću tražioci azila i izbeglice sa invaliditetom, zatim saradnicom udruženja MDRI-S Snežanom Lazarević, koja je učesnicima približila zakonski okvir koji reguliše usluge socijalne i zdravstvene zaštite i generalistom u timu za ljude i kulturu u kompaniji IKEA Ljiljanom Popović, koja je govorila o ulogama koje imaju lokalne organizacije i privreda u unapređenju položaja osoba s invaliditetom.

Perspektivu rešavanja nekih od problema sa kojima se suočavaju izbeglice i tražioci azila sa invaliditetom dobili smo i od direktorke Fondacije za samostalan život Jamie Bolling iz Švedske, koja je u svom onlajn uključenju predstavila projekat Dobrodošle izbeglice sa invaliditetom.

 

Učesnici su upoznati s načinima rešavanja problema socijalne isključenosti kroz individualni pristup svakoj osobi i potpun uvid u njeno stanje. Panel je moderirala Andrijana Miljković, savetnica za pružanje usluga Beogradskog centra za ljudska prava.

I ovaj godišnji događaj na programu Azil i migracije bio je prilika da se razmotre mogućnosti zajedničkog unapređenja praksi u oblastima zaštite tražilaca azila i izbeglica, kao i jačanje buduće saradnje u cilju poboljšanja života ljudi sa kojima radimo.

Godišnji događaj Beogradskog centra za ljudska prava organizovan je uz podršku kancelarije UNHCR-a u Srbiji.

Agendu godišnjeg događaja na programu Azil i migracije možete pogledati OVDE.