27.12.2021.U četvrtak, 23. decembra u Kući ljudskih prava održali smo godišnji završni događaj Izazovi u procesu integracije izbeglica u Srbiji, sa osvrtom na (visoko) obrazovanje. Beogradski centar za ljudska prava tradicionalno organizuje završni događaj krajem godine o pitanjima od značaja za uključivanje izbeglica u naše društvo.

Organizovanje ovog događaja bila je prilika da pokrene diskusija na temu procesa integracije izbeglica u Srbiji, razmene iskustva, uspešne prakse i mapiraju problemi, i ujedno posebno osvrne na uspešne modele integracije izbeglica kroz pristup visokom obrazovanju. Govorilo se o izazovima u praksi tokom prvih koraka pristupa visokom obrazovanju, mogućnostima za stipendije i saradnje sa državnim institucijama, a predstavljena je i uspšena praksa Italije u ovoj oblasti.

Događaj je moderirala Anja Stefanović, koordinatorka programa Azil i migracije, a tokom prve sesije govorilo se o izazovima u praksi integracije izbeglica u Srbiji, sa posebnim osvrtom na pristup visokom obrazovanju. U razgovoru su učestvovali Dragana Rajić iz Komesarijata za izbeglice i migracije, Ivana Jelić i Ksenija Papazoglu ispred UNHCR tima za trajna rešenja, Časlav Mitrović iz Agencije za kvalifikacije i Jelena Ilić viša savetnica za integraciju Beogradskog centra za ljudska prava predstaviti praksu integracionog tima.

Michele Telaro ispred tima za trajna rešenja kancelarije UNHCR u Italiji uključio se u drugu sesiju putem ZOOM platforme i na taj način predstavio je rad kancelarije kroz primere prakse na temu pristupa visokom obrazovanju izbeglica.

Između dve sesije Nina Miholjčić, savetnica za integraciju Beogradskog centra za ljudska prava predstavila je rezultate istraživanja stavova građana Srbije o izbeglicama / migrantima.

Događaj je održan u hibridnom formatu gde su panelisti bili prisutni na lokaciji u Kući ljudskih prava dok su ostali učesnici događaj pratili putem ZOOM platforme ili putem našeg youtube kanala i fejsbuk profila na kojem se događaj takođe uživo prenosio.

Kako je bilo na završnom događaju Izazovi u procesu integracije izbeglica u Srbiji, sa osvrtom na (visoko) obrazovanje pogledajte na ovom linku.