16.12.2020. Bojan Stojanović, pravni savetnik Beogradskog centra za ljudska prava, održao je 11. decembra 2020. godine onlajn predavanje na temu Pravo na azil – pravni okvir, praksa i studija slučaja, u okviru Pravne klinike za izbegličkog prava Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Predavanje se sastojalo iz tri dela – uvoda i pravnog okvira, studije slučaja i diskusije na temu savremenih izazova izbegličkog prava. U prvom delu predavanja, pravni savetnik Centra je izložio izvore međunarodnog prava relevantne za izbegličko pravo, kao i domaće izvore izbegličkog prava, te je upoznao studente sa postupkom azila u Republici Srbiji i praksom u tom segmentu. U delu predavanja u kojem su razmatrani slučajevi, Stojanović je analizirao predmet Dževdeta Ajaza, državljanina Turske koji je toj zemlji izručen 2017. godine, protivno nalogu o zabrani izručena koji je izdao Komitet UN protiv mučenja. Izložio je i sedam slučajeva koje je pravni tim Beogradskog centra za ljudska prava vodio pred Savetom za štampu protiv Kurira, portala Srbija danas i Blica.

U diskusiji koja se povela nakon predavanja razmatrane su okolnosti vezane za izručenje Dževdeta Ajaza, zatim situacije kršenja odredbi međunarodnog prava od strane pojedinih evropskih država i mogućnosti sankcionisanja tih dela, kao i pitanja vezana za koncept sigurne treće zemlje, koji je ranijih godina bio osnov za odbacivanje zahteva za azil u Republici Srbiji. Studenti su bili zainteresovani i za svakodnevne aktinosti pravnog tima Beogradskog centra za ljudska prava.

Ovom prilikom potvrđen je nastavak dugogodišnje saradnje sa Pravnom klinikom za izbegličko pravo, a Beogradski centar za ljudska prava je poklonio studentima i tridesetak publikacija na srpskom i engleskom jeziku koje se odnose na ljudska prava i izbegličko pravo.