25.11.2022. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je postupajući po pritužbi Beogradskog centra za ljudska prava utvrdio da je Omladinska zadruga Bulevar OZ, povredila odredbe člana 8. u vezi sa članom 16. Zakona o zabrani diskriminacije Republike Srbije kada je odbila da učlani maloletnu osobu sa odobrenom subsidijarnom zaštitom[1], odnosno priznatim statusom izbeglica u Srbiji. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je u svom mišljenju konstatovao da je navedena omladinska zadruga neopravdano stavila u neravnopravan položaj podnosioca pritužbe na osnovu njegovog ličnog svojstva – statusa lica kome je dodeljen azil odnosno subsidijarna zaštita.

Maloletni državljanin Nigera, koji ima odobreni azil u Srbiji, obratio nam se u julu zajedno sa svojim starateljem za pomoć pošto je želeo da počne da radi, a uslov poslodavca je bio da bude prijavljen preko omladinske zadruge. Tim BCLJP obratio se nekoliko omladinskih zadruga, sa istim zahtevom, objašnjenim pravnim statusom i dokumentacijom koja pojašnjava pravni status ovog mladića. Sve omladinske zadruge su odbile zahtev pod izgovorom da je maloletan i da nije đak pa iz tog razloga ne mogu da ga učlane. Omladinska zadruga Bulevar OZ u svom postupanju je otišla korak dalje, i odgovorom „Ne vršimo učlanjenje i zapošljavanje azilanata” počinila direktnu diskriminaciju. Ovakvo postupanje je duboko diskriminatorno prema izbeglicama, odnosno osobama sa dodeljenim azilom. Iz samog odgovara studentske organizacije ne vidi se dobra namera u uključivanju osobe koja ima pravno regulisan status u Republici Srbiji, već se još i naziva pežorativnim, pravno neupotrebljivim i netačnim imenom, azilanti.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti naveo je u svom Mišljenu da je utvrđeno da Omladinska zadruga Bulevar OZ nije pružila činjenice niti dostavila dokaze na osnovu kojih bi se moglo zaključiti da su postojali opravdani razlozi za nejednako postupanje prema podnosiocu pritužbe, maloletnom I.C.A iz Nigera, u odnosu na druga lica, već da je utvrđeno da je Omladinska zadruga Bulevar OZ po automatizmu odbila da razmotri zahtev za članstvo u zadruzi isključivo zbog njegovog statusa.

Poverenik je dao preporuku da navedena omladinska zadruga ponovo razmotri zahtev za upis navedene osobe te da ako postoji neki formalan nedostatak, kroz inkluzivan pristup i tretman jednak onome koji imaju domaći državljani, uputi kako da ispuni potrebne formalne uslove za članstvo. Takođe, druga preporuka je da Omladinska zadruga Bulevar OZ ubuduće ne krši antidskriminacione propise.

Ovakvo ponašanje pomenute omladinske zadruge na žalost nije usamljen slučaj. Podsećamo da je u toku prošle godine Poverenik za zaštitu ravnopravnosti u nekoliko postupaka utvrdio i da su banke u Srbiji diskriminisale izbeglice i tražioce azila kada nisu htele da im otvore bankove račune. Prema rezultatima istraživanja “Odnos građana i građanki prema diskriminaciji u Srbiji”, koje je sproveo Poverenik, kao grupa kod koje postoji najveća socijalna distanca izdvajaju se upravo migranti, odnosno tražioci azila.

Beogradski centar za ljudska prava pozdravljaju postupanje Poverenika prema pritužbi i ukazuju na važnost da u svakoj budućoj sličnoj situaciji omladinske zadruge moraju posebno razmotriti svaki zahtev za članstvo  bez paušalnih i diskriminatornih procena, imajući u vidu važnost ovih organizacija u zapošljavanju odnosno pronalaženju posla za mlade ljude.

[1] Član 25. Zakona o azilu i privremenoj zaštiti: Supsidijarna zaštita odobrava se tražiocu ako postoje opravdani razlozi koji ukazuju da će se povratkom u državu porekla ili državu uobičajenog boravišta suočiti sa stvarnim rizikom od trpljenja ozbiljne nepravde i koji nije u mogućnosti ili zbog takvog rizika ne želi da prihvati zaštitu te države. Ozbiljnom nepravdom smatra se pretnja smrtnom kaznom ili pogubljenjem, mučenjem, nečovečnim ili ponižavajućim postupanjem ili kažnjavanjem, kao i ozbiljna i individualna pretnja po život izazvana nasiljem opštih razmera u situacijama međunarodnog ili unutrašnjeg oružanog sukoba.