Proleće 2019. godine, kao i proleće 2011. godine, kada je otpočelo tzv. „Arapsko proleće“, u Libiju je unelo nemire. Ovaj put, nestabilna situacija postala je uzavrela. Došlo je do eskalacije sukoba u Tripoliju usled obračuna suprotstavljenih snaga penzionisanog generala Haftara i međunarodno priznatih vojnih snaga Libije.

Eskalacija sukoba je ugrozila bezbednost kako građana Libije, tako i izbeglica koje su se zatekle na teritoriji Libije. Prema podacima UNHCR-a oko 42 hiljade ljudi je interno raseljeno usled najnovijih sukoba u Libiji, dok je 278 ljudi izgubilo život, a 1.332 osobe je povređeno. UNHCR je preselio preko 1.200 lica iz najrizičnijih mesta u bezbedne oblasti, a oko 3.460 izbeglica je ostalo u centrima za u blizini sukobom zahvećenih područja.

U pogledu tretmana izbeglica u Libiji, UNHCR ulaže napore da se izbeglice evakuišu na bezbedna mesta, a u jednoj akciji, 29. aprila, brodom je prevezeno 146 izbeglica iz Libije u Italiju. U jednoj drugoj akciji UNHCR je evakuisao 163 izbeglice u Niger. Takođe, apelovano je i na druge države da izvrše prihvat izbeglica iz Libije.

U svetlu trenutne bezbednosne situacije u Libiji, važno je napomenuti da je stav UNHCR, zauzet septembra 2018. godine, o nevraćanju izbeglica u Libiju, ostao nepromenjen. To znači da se vlasti svih država sveta, pred kojima se vode postupci po zahtevu za azil izbeglica iz Libije, moraju uzdržati od prisilnog povratka tih ljudi u Libiju.

Foto: Bryan Minear on Unsplash