Dobro organizovane i koordinisane usluge i mere socijalne zaštite koje se pružaju u lokalnoj zajednici u kojoj se nalaze migranti jesu preduslov za unapređenje socijalne zaštite migranata i za njihovu socijalnu uključenost. Države sveta, uključujući Srbiju, potvrdile su svoju privrženost jednakoj socijalnoj zaštiti usvajanjem Globalnog kompakta o sigurnim, uređenim i regularnim migracijama. Tim dokumentom, usvojenim 2018. godine, države su istakle opredeljenje da uspostave i održe nacionalne sisteme na bazi nediskriminacije, uključujući osnovnu socijalnu zaštitu za državljane i migrante, u skladu s Preporukom 202 Međunarodne organizacije rada.
Postojeći modeli zaštite su procenjivani kroz participativno istraživanje, čiji su rezultati predstavljeni u ovoj publikaciji. Ova publikacija je nastala u okviru projekta Beogradskog centra za ljudska prava – „Ka održivom modelu zaštite ranjivih kategorija migranata u Srbiji“, koji su podržale Međunarodna organizacija za migracije (IOM) i Vlada Švajcarske.
Publikaciju možete pročitati ovde.