U periodu od januara do kraja marta 2018. godine, Republika Srbija je nastavila da humanitarno zbrinjava veliki broj migranata, ne procenjujući u svakom slučaju da li su u pitanju osobe koje imaju potrebu za međunarodnom zaštitom i ne utvrđujući status tih stranaca pojedinačnom odlukom. Najznačajniju novinu u prvom tromesečju 2018. godine u oblasti upravljanja migracijama predstavlja usvajanje novih zakona – Zakona o azilu i privremenoj zaštiti, Zakona o strancima i Zakona o graničnoj kontroli, na koje se čekalo poslednje dve godine. Beogradski centar za ljudska prava sastavio je periodični izveštaj koji prikazuje sažetu analizu prakse nadležnih organa i dešavanja u oblasti izbegličkog prava u Srbiji u prva tri meseca 2018. godine, a na osnovu informacija koje je tim Beogradskog centra za ljudska prava sakupio u radu na terenu i zastupajući tražioce azila, kao i na osnovu podataka dobijenih od UNHCR.

Izveštaj možete pogledati ovde.