Beogradski centar za ljudska prava u okviru projekta „Podrška izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji“ pruža besplatnu pravnu pomoć i prati stanje u oblasti izbegličkog prava u Republici Srbiji. Beogradski centar ulaže napore u cilju podizanja svesti građana i institucija o položaju tražilaca azila i izbeglica, i promoviše rešenja za probleme uočene u praksi.

Izveštaj koji je pred vama odnosi se na period od oktobra do decembra 2016. godine i u njemu su izneti samo oni podaci koji su relevantni za taj period, dok će sveobuhvatnija analiza propisa i prakse za 2016. godinu biti  objavljena u izveštaju Pravo na azil u Republici Srbiji u 2016. godini, početkom 2017. godine.

Izveštaj možete preuzeti ovde.