25.1.2022.Beogradski centar za ljudska prava predstavlja novu publikaciju: Sedam decenija pravne zaštite izbeglica – Zbornik radova povodom 70 godina od usvajanja Konvencije o statusu izbeglica.

Ove godine se obeležava 70 godina od usvajanja jednog od ključnih međunarodnih sporazuma – Konvencije o statusu izbeglica iz 1951. godine. Svrha ovog zbornika nije isključivo podsećanje na ovaj jubilej već i namera da se ukaže na značaj ovog međunarodnog ugovora, čija primena je omogućila da se spasu milioni života onih koji su, iz opravdanih razloga, morali ili bili prinuđeni da napuštaju svoje države.

Beogradski centar za ljudskih prava ovim zbornikom želeo je i da obeleži prvu deceniju uspešne saradnje sa kancelarijom Agencije UN za izbeglice – UNHCR u Beogradu. Tokom ovih deset godina, zajedničkim naporima, uticali smo na unapređenje sistema azila i integracije, kroz pružanje besplatne pravne pomoći izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji, organizovanjem stručnih seminara i konferencija, zagovaranjem za izmene normativnog okvira i za sprovođenje već prihvaćenih međunarodnih standarda izbegličkog prava.

Želeli smo i da ukažemo na značaj rada UNHCR u zaštiti izbeglica, raseljenih lica i tražilaca azila, i da podsetimo da im ova organizacija već sedamdeset godina pruža pomoć u saradnji sa drugim specijalizovanim agencijama Ujedinjenih nacija, međunarodnim organizacijama i lokalnim partnerima. Republika Srbija je potpisnica Konvencije iz 1951. godine i pratećeg Protokola iz 1967. godine. Pored toga Srbija je ratifikovala i mnoge druge međunarodne ugovore kojima se štite ljudska prava i posebno ranjive kategorije ljudi, a Ustav Srbije takođe posvećuje veliki broj članova zaštiti i unapređenju ljudskih prava. Kada je reč o pravima izbeglica Srbija je 2008. godine usvojila Zakon o azilu kojim je uspostavila pravni okvir za zaštitu izbeglica kroz postupak azila i stvorila mogućnost da se ovim licima dodeli međunarodna zaštita i da se ona integrišu u srpsko društvo.

Publikaciju ‘Sedam decenija pravne zaštite izbeglica’ možete preuzeti ovde.