Nakon sprovedenog istraživanja o potrebama migranata i postojećim uslugama socijalne zaštite na lokalnom nivou Beogradski centar za ljudska prava je sačinio predlog dokumenta koji je nazvan Strategija za koordinisano delovanje lokalnih aktera u zaštiti migranata.

Strategija na prvom mestu analizira trenutnu situaciju i nudi strateški predlog čije bi sprovođenje dovelo do koordinisanog i održivog delovanja lokalnih aktera u pogledu zaštite migranata.

Strategija sadrži konkretne ciljeve kao i indikatore koji će olakšati sprovođenje i praćenje njene primene.

Tekst predloga Beogradskog centra za ljudska prava pročitajte ovde.