Novi izveštaj UNHCR pod nazivom „Očajnička putovanja“ pokazuje da je u prvoj polovini 2017. godine u Evropu stiglo znatno manje izbeglica i migranata u poređenju sa istim periodom prošle godine. Takođe, za razliku od prošle godine kada je najviše migranata u Evropu dolazilo preko Grčke, ove godine skoro sedam puta više dolazaka bilo je preko Italije, tzv. centralno-mediteranskom rutom. Broj izbeglica i migranata koji putuju tzv. istočno-mediteranskom rutom preko Bugarske, Kipra i kopnenim putem iz Turske u Grčku manji je za 92% nego u istom periodu 2016. godine.

Prvu polovinu 2017. godine obeležilo je i povećanje broja izvrštaja o kršenju ljudskih prava izbeglica i migranata koji u nedostatku raspoloživih pravnih puteva pribegavaju kretanju pomoću bezobzirnih mreža krijumčara i trgovaca ljudima, rizikujući pogibiju, teške zloupotrebe ili i jedno i drugo. Uprkos tome što je broj pristiglih manji nego ranije, verovatnoća pogibije među ljudima koji pokušavaju da dopru do Evrope još uvek je veoma visoka. Prema procenama koje se navode u izveštaju, u prvoj polovini ove godine utopilo se ili nestalo u moru čak 2.253 osoba, a najmanje 40 ih je umrlo na teritorijama ili u blizini granica evropskih zemalja. Migranti koji putuju preko Bugarske i Grčke opisivali su zastrašujuće putovanje noću preko uskog dela mora između Turske i Grčke gde se u poslednje dve godine utopilo više od 1.200 osoba, a takođe su navodili da su bili žrtve iznude i pljačke od strane krijumčara i neformalnog vraćanja preko granice od strane maskirane policije. Od 40 registrovanih smrtnih slučajeva, 73% se desilo na putovanju od jedne države članice Evropske unije ka drugoj, a među stradalim su i tri nepraćena deteta.

„Preduzimanje mera da se smanji broj izbeglica i migranata koji stižu u Evropu bez istovremenog povećavanja broja mirotvornih i razvojnih inicijativa te bezbednih načina da se stigne do sigurnosti je nedopustivo s moralne tačke gledišta,” rekao je Filipo Grandi, Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbeglice. „Ne možemo sebi dozvoliti da ignorišemo očite zloupotrebe samo zbog toga što se one dešavaju daleko od naših očiju.”

Izveštaj naglašava potrebu da se ozbiljnije pristupi obezbeđivanju zaštite i legalnih puteva hiljadama očajnika koji se bežeći od rata i progona kreću ka Evropi, kao i da se konkretnim usmerenim akcijama prekine krijumčarenje i trgovina ljudima. Legalni putevi za sada uključuju program preseljenja u treću zemlju i spajanje sa porodicom, a potrebno je povećati njihov obim i ubrzati procedure da bi se izbeglice zaštitile od kriminalnih mreža i da bi se smanjio broj zloupotreba i smrtnih slučajeva. Za one koji su već u Evropi, UNHCR naglašava da je potrebno garantovati pristup postupku azila i uživanje efektivne zaštite, naročito kada je u pitanju postupanje sa nepraćenom i razdvojenom decom što zahteva unapređenje procedura za registraciju, utvrđivanje starosti, starateljsku zaštitu i alternativnu brigu o deci.

Fotografija: UNHCR, UN Refugee Agency