Šefovi država članica Evropske unije održaće sastanak sa svojim kolegama iz država Zapadnog Balkana u četvrtak 17. maja u Sofiji kako bi razgovarali o saradnji u ključnim oblastima uključujući migracije i bezbednost. Pitanje kontrole granica dobilo je na značaju kao posledica dolaska većeg broja izbeglica i migranata kako na Zapadni Balkan tako i u Evropsku uniju. Istovremeno, izbeglice i migranti, uključujući decu i ranjive grupe, suočavaju se sa brojnim rizicima poput nasilja, neformalnih vraćanja i kolektivnih proterivanja. U novembru 2017. šestogodišnja devojčica je izgubila život nakon jednog takvog prisilnog vraćanja iz Hrvatske u Srbiju. Agencija EU za osnovna prava je istakla pitanje pristupa teritoriji kao dugotrajni izazov u svom februarskom izveštaju o migracijama, prijavljivanju zlostavljanja od strane graničnih službenika, uključujući fizičko nasilje u Bugarskoj, Hrvatskoj i Mađarskoj. Zaštita granica se ne sme sprovoditi na štetu zaštite ljudi. Uoči samita EU-Zapadni Balkan pozivamo šefove država da pristupe rešavanju sledećih pitanja i preporuka:

 1. Poštovanje prava na traženje azila
 2. Zaštita državnih granica u skladu sa ljudskim pravima i podrškom žrtvama trgovine ljudima
 3. Stvaranje sigurnih i redovnih tokova migracija
 4. Obezbeđivanje sredstava za humane i fer sisteme azila i integracije
 5. Zaštita organizacija civilnog društva koje rade sa izbeglicama i migrantima

Celo saopštenje koje potpisuju sledeće organizacije možete pročitati ovde.

 • ADRA
 • Beogradski centar za ljudska prava
 • Bugarski helsinški odbor
 • Centar za integraciju mladih
 • Centar za mirovne studije
 • Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila
 • Crveni krst Bugarske
 • CARE
 • Danski savet za izbeglice
 • Evropski savet za izbeglice i egzile (ECRE)
 • Hrvatski pravni centar
 • Info Park
 • Legis
 • Makedonsko udruženje mladih pravnika (MYLA)
 • Međunarodni komitet spasa (IRC)
 • Minority Rights Group Europe
 • Oxfam
 • Praxis
 • Refugee Aid Serbia
 • Save the Children