Postojeći modeli zaštite su procenjivani kroz participativno istraživanje, čiji su rezultati predstavljeni u ovoj publikaciji. Ova publikacija je nastala u okviru projekta Beogradskog centra za ljudska prava – „Ka održivom modelu zaštite ranjivih kategorija migranata u Srbiji“, koji su podržale Međunarodna organizacija za migracije (IOM) i Vlada Švajcarske.
 
Cilj projekta Beogradskog centra za ljudska prava je širenje usluga zaštite u zajednici, koje se pružaju ugroženim migrantima kroz izgradnju kapaciteta. Poboljšanjem pristupa i dostupnosti usluga i programa zaštite u zajednici, migrantska populacija će biti manje ugrožena i verovatnije će se integrisati u srpsko društvo.
Publikaciju možete pročitati ovde.