Beogradski centar za ljudska prava je pripremio edukativne liflete “Zaustavimo pandemiju”. Lifleti su informativne prirode i za cilj imaju informisanje o merama prevencije širenja bolesti COVID-19 na jednostavan i pristupačan način.

Osim na srpskom, lifleti su dostupni i na engleskom, arapskom i persijskom jeziku zahvaljujući podršci UNHCR-a. Na ovaj način će i izbeglice i tražioci azila biti informisani o načinima da sebe i druge zaštite od pandemije koronavirusa.

Uputstva u lifletima su univerzalne prirode i sačinjena su na osnovu preporuka Svetske zdravstvene organizacije i Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) .