Izveštaj „Pravo na azil u Republici Srbiji 2019“ sastavljen je na osnovu iskustva tima Beogradskog centra za ljudska prava u pružanju pravne pomoći tražiocima azila i osobama kojima je odobren azil u Srbiji. Izveštaj se zasniva na pregledu i analizi primene domaćih propisa i međunarodnih standarda u postupku azila i u drugim upravnim postupcima koji su važni za integraciju u srpsko društvo. Podaci u izveštaju odnose se na period od 1. januara do 31. decembra 2019. godine i dobijeni su od Kancelarije UNHCR-a u Beogradu, MUP-a Srbije i Kancelarije za azil. Uopšteno gledano, iako postoje pomaci u pogledu ostvarivanja prava na azil, sistem azila u Republici Srbiji daleko je od funkcionalnog, posebno zato što tražioci azila i izbeglice u velikoj meri zavise od pomoći nevladinih organizacija, dok nedostaju sistemska rešenja i efikasna koordinacija državnih organa. Takođe, pojedine pravne praznine i nedosledna primena važećih propisa otežavaju izbeglicama ostvarivanje mnogih drugih prava, pored prava na azil.

Izveštaj možete preuzeti ovde.