Vesti

Održan godišnji događaj na programu Azil i migracije

26.12.2023. Beogradski centar za ljudska prava je i ove godine organizovao Godišnji događaj na programu Azil i migracije na kojem je prestavljen godišnji izveštaj Pravo na azil u Republici Srbiji 2023 i održana panel diskusija na temu Položaj izbeglica za invaliditetom u Republici Srbiji. Beogradski centar za ljudska prava je i ove godine organizovao Godišnji […]


Saliou, Kamerunac sa srcem u Srbiji

21.12.2023. Često kada razmišljamo o izbeglicama pomislimo koliko je bilo teško tamo odakle su došli, koliko su bili veliki svakodnevni problemi sa kojima su se suočavali kada su odlučili da sve ostave i pođu u potpuno nepoznat i dalek svet. Kada se dogodi taj momenat, kada shvate da život koji žive nije dostojan i kada […]


Okrugli sto: Unapređenje položaja izbeglica i tražilaca azila koji su žrtve seksualnog i rodno zasnovanog nasilja i koji su deo LGBTI zajednice

07.12.2023. Povodom obeležavanja 16 dana aktivizma, Beogradski centar za ljudska prava je u ponedeljak 4. decembra održao okrugli sto na temu: Unapređenje položaja izbeglica i tražilaca azila koji su žrtve seksualnog i rodno zasnovanog nasilja (SGBV) i koji su deo lezbejske, gej, biseksualne, trans i interseks (LGBTI) zajednice. Tokom 2022. godine, Beogradski centar za ljudska […]


Nova radionica u okviru naše projektne aktivnosti ‘Izbeglice za izbeglice’ o radnim pravima

1.11.2023. U okviru projektne aktivnosti Beogradskog centra za ljudska prava Izbeglice za izbeglice, integracioni tim održao je u ponedeljak 30. oktobra, drugu po redu radionicu koja je za temu imala radna prava u Srbiji, ali i važnost poslovne etike i komunikacije. Sesija je imala za cilj da okupi izbeglice i tražioce azila koji žele da […]


Održan okrugli sto na temu: Značaj veštačenja i mišljenja eksperata kao dokaza u postupku azila

18..10.2023. U petak 13. oktobra Beogradski centar za ljudska prava je u saradnji sa Kancelarijom Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) u Srbiji organizovao okrugli sto na temu: Značaj veštačenja i mišljenja eksperata kao dokaza u postupku azila. Okrugli sto ima za cilj da svim relevantnim akterima – predstavnicima državnih organa, pravosuđa, akademskoj zajednici [...]

Info brochure on access to socio-economic rights for asylum seekers in the Republic of Serbia

Everyone has the right to seek asylum from persecution. If you are afraid to return to your country of origin, because you believe you will be persecuted or you will suffer serious harm and violation of your rights because of your race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, you have […]


Pravo na azil u Republici Srbiji Izveštaj za period januar–jun 2023

Tim Beogradskog centra za ljudska prava (BCLJP) je sastavio izveštaj o pravu na azil u Republici Srbiji koji se odnosi na period od januara do kraja juna 2023. godine, u kom je analiziran položaj tražilaca azila i izbeglica na osnovu saznanja koja je tim BCLJP-a prikupio tokom zastupanja u postupku azila, terenskog rada i pružanja […]


Evropski sud za ljudska prava utvrdio da je Srbija povredila pravo na slobodu kretanja izbeglici iz Sirije kome je odobrila azil

15.7.2023. Evropski suda za ljudska prava objavio je u utorak 11. jula 2023. godine presudu u predmetu S.E. protiv Srbije, u kojoj je utvrdio da je Republika Srbija povredila pravo na slobodu kretanja podnosiocu predstavke, izbeglici iz Sirije kome je u Srbiji odobren azil. Reč je o predmetu Beogradskog centra za ljudska prava koji je […]


Poverenik za zaštitu ravnopravnosti utvrdio je postojanje diskriminacije u slučaju odbijanja članstva u omladinskoj zadruzi

26.6.2023. Beogradski centar za ljudska prava i A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, koji su podnosioci pritužbe u slučaju diskriminacije osoba sa odobrenim utočištem i njihovom pristupu tržištu rada, obaveštavaju javnost da je Poverenik za zaštitu ravnopravnosti doneo mišljenje sa preporukom kojim je utvrđeno postojanje diskriminacije. Utvrđeno je da povređene su odredbe […]


Kako smo #SviZaJedno obeležili Svetski dan izbeglica

21.6.2023. Pod sloganom #SviZaJedno, Beogradski centar za ljudska prava je i ove godine obeležio Svetski dan izbeglica. Zajedno sa partnerima, kolega i klijetnima, sa željom da u duhu tolerancije, mira i razumevanja zajedno provedemo ovaj dan i skrenemo pažnju na sve ono što nam je zajedničko i što nas spaja. U prostoru kafe baru „16.“ […]