Posebna izdanja

Dokumentovanje zlostavljanja i kolektivnog proterivanja izbeglica i migranata

U aprilu 2017. godine Beogradski centar za ljudska prava i Međunarodna mreža pomoći (IAN) odlučili su da oforme poseban tim sastavljen od pravnika, psihologa/psihijatara i veštaka specijalista sudske medicine sa zadatkom da se u skladu sa Istanbulskim protokolom dokumentuju slučajevi zlostavljanja izbeglica i migranata u susednim zemljama. Izveštaj koji se nalazi pred Vama sadrži rezultate […]


Ljudska prava u Srbiji u 2017. godini

Beogradski centar za ljudska prava objavio je godišnji izveštaj o stanju ljudskih prava u Srbiji za 2017. godinu. U izveštaju je, između ostalog, dat osvrt i na migrantsku krizu i prava izbeglica, tražilaca azila i migranata u Srbiji u protekloj godini.  Izveštaj možete da preuzmete ovde.


Zatvorene granice

U ovom programskom izveštaju o uticaju zatvaranja granica na izbeglice u pokretu,sa fokusom na žene i decu u Srbiji i Makedoniji, predstavljena je analiza problema sa kojima se, posle zatvaranja balkanske rute, suočavaju izbeglice u pokretu, naročito žene i deca, koji na svom putu prelaze preko Makedonijei Srbije. U radu su predstavljene i preporuke o […]


Opasna “igra”: Neformalno vraćanje izbeglica i migranata na granicama Evrope

Izveštaj pod nazivom „Opasna igra“ zasnovan je na 140 intervjua sa ljudima u potrazi za bezbednošću i dostojanstvom.  U njemu je razobličen zabrinjavajući obrazac brutalnosti i zlostavljanja migranata, uključujući decu, od strane službenika zaduženih za sprovođenje zakona. Istraživanje su uz podršku OXFAM sproveli Beogradski centar za ljudska prava (BCLJP) i Makedonsko udruženje mladih pravnika (MYLA) […]


Ljudska prava migranata i izbeglica u Srbiji uz poseban osvrt na pravo na rad i pravo na obrazovanje

Cilj publikacije pred vama je da pruži uvid u trenutno pravno i činjenično stanje u oblasti ostvarivanja ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava migranata i izbeglica u Republici Srbiji, kao i da predloži određene preporuke u cilju unapređenja migracione politike i prakse, koja se bazira na konceptima ljudskih prava. Publikacija se fokusira na dva ljudska prava […]


Procena kredibiliteta u postupcima azila – multidisciplinarni priručnik

Beogradski centar za ljudska prava priredio je prevod multidisciplinarnog priručnika u izdanju Mađarskog helsinškog odbora za procenu kredibiliteta u postupcima azila. Priručnnik je izvorno izrađen u okviru projekta „CREDO – Unapređena ocena kredibiliteta u postupcima azila u EU” (CREDO – Improved Credibility Assessment in EU Asylum Procedures), na čelu sa Mađarskim helsinškim odborom. Partneri na […]


Položaj nepraćene i razdvojene dece u Srbiji

Sva deca, nezavisno od bilo kog ličnog svojstva, uključujući i pravni status, imaju određena prava, koja su garantovana brojnim međunarodnim instrumentima. Osnovni principi za zaštitu dece su poštovanje najboljeg interesa deteta u svim aktivnostima koje ga se tiču i apsolutna zabrana diskriminacije po bilo kom osnovu. U ovoj publikaciji se ocenjuje kakav je položaj nepraćene […]


Migraciona politika u diskursu predsedničkih kandidata tokom izbora 2017. godine

Ovo istraživanje ima za cilj da pokaže u kojoj meri i na koji način su pitanja migracija i izbeglištva artikulisana u predizbornoj retorici predsedničkih kandiata i kakav odnos prema tim pitanjima imaju različite političke struje. Autori izveštaja su studentkinje Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i student Pravnog fakutleta Univerziteta Union: Dunja Savić, Mihajlo Stanković i […]


Ljudska prava u Srbiji u 2016. godini

Beogradski centar za ljudska prava objavio je godišnji izveštaj o stanju ljudskih prava u Srbiji za 2016. godinu. U izveštaju je, između ostalog, dat osvrt i na migrantsku krizu i prava izbeglica, tražilaca azila i migranata u Srbiji u protekloj godini.


Safe Passage

Testimony of people arriving in Dimitrovgrad, Serbia from Bulgaria Whilst authorities along what is now commonly known as the Western Balkans route have attempted to facilitate the movement of refugees and migrants, for those traveling through Bulgaria the situation appears to be much tougher, with frequent allegations of abuse and ill-treatment by the authorities and […]