​​Izvršna direktorka Beogradskog centra za ljudska prava izabrana za članicu upravnog odbora ECRE-a

Na generalnoj skupštini Evropskog saveta za izbeglice i apatride (ECRE) održanoj u oktobru 2017. godine izvršna direktorka Beogradskog centra za ljudska prava Sonja Tošković izabrana je za članicu Odbora za region jugoistočne Evrope.  ECRE je panevropski savez 96 nevladinih organizacije koje štite i unapređuju prava izbeglica, tražilaca azila i raseljenih lica. Misija ECRE-a je promovisanje […]


Prvi nacrti za globalne kompakte

Usvajanjem Njujorške deklaracije na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u septembru 2016. predviđeno je da se 2018. usvoje dva nova dokumenta – Globalni komapkt o izbeglicama (Global Compact on Refugees) i Globalni kompakt za migracije (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration). Države članice su se obavezale da u narednom periodu započnu pregovore koji će  […]


Izbeglička situacija u Srbiji u januaru 2018. godine

Prema procenama UNHCR, broj izbeglica i migranata u Srbiji ostao je gotovo nepromenjen u odnosu na prethodni mesec i iznosio je oko 4.100 lica, od čega je oko 3.900 smešteno u državne centre za azil i prihvatne centre. Najviše izbeglica i migranata bilo je smešteno u centru za azil u Krnjači (643), prihvatnim centrima u […]


Komitet za ljudska prava: Vraćanje deteta u Grčku kršenje međunarodnih obaveza

Komitet Ujedinjenih nacija za ljudska prava doneo je u novembru 2017. godine bitnu odluku sa stanovišta prava deteta u slučaju deportacije. Naime, Komitet je zaključio da odluka danskih organa o deportaciji deteta u Grčku bez preduzimanja posebnih mera i razmatranja zahteva za azil može da dovede do povrede prava podnosioca pritužbe da ne bude podvrgnut […]


EASO objavio novi izveštaj o Avganistanu

Evropska kancelarija za podršku azilu (EASO) nedavno je objavila novi izveštaj o Avganistanu kao zemlji porekla izbeglica pod nazivom „Avganistan: Mreže“. Avganistan je u 2016. godini bio na drugom mestu zemalja porekla tražilaca azila u Evropskoj uniji, kada je 175.000 osoba iz te zemlje podnelo zahtev za azil u nekoj od država članica. Iako je […]


Nominacije za nagradu Nansen

I ove godine UNHCR dodeljuje Nansen nagradu za doprinos u pružanju pomoći i rešavanju položaja izbeglica, interno raseljenih lica i osoba bez državljanstva. Proces nominovanja je transparentan i omogućuje svakome da predloži inspirativne pojedince ili grupe do 8. februara 2018. Jedini uslov koji postoji jeste da ne budu kandidovani sadašnji i bivši zaposleni u Norveškom […]


Proslava praznika u Dimitrovgradu /VIDEO

Povodom novogodišnjih praznika, tim Beogradskog centra za ljudska prava poseti o je prihvatno-tranzitni centar za izbeglice u Dimitrovgradu i tom prilikom svoj deci su podeljeni poklon paketići. Ovaj prihvatni centar nalazi se na samoj granici sa Bugarskom i u njemu boravi 45 dece, od kojih su tri bebe, 22 deca osnovnoškolskog uzrasta a 20 deca [...]

Izbeglička situacija u Srbiji u decembru 2017. godine

Prema UNHCR procenama broj izbeglica i migranata u Srbiji ostao je gotovo nepromenjen u odnosu na prethodni mesec i iznosio je oko 4.300 lica, od čega je oko  4.000 smešteno u državne centre za azil i prihvatne centre. Najviše izbeglica i migranata bilo je smešteno u centru za azil u Krnjači (772), prihvatnim centrima u […]