Izbeglička situacija u Srbiji u novembru 2018. godine

Prema UNHCR procenama broj izbeglica, tražilaca azila i migranata u Srbiji uvećan je u odnosu na prethodni mesec i iznosio je oko 4.000 lica, od čega je oko 3.700 smešteno u državne centre za azil i prihvatne centre. Na neformalnim mestima okupljanja uočeno je oko 350 osoba, uglavnom u Beogradu i pograničnim zonama. Najviše osoba […]


Godišnja konferencija ECRE mreže u Beogradu

Evropski savet za izbeglice i prognanike (ECRE) održao je godišnju konferenciju u Beogradu od 6. do 9. novembra 2018. Pored konferencije održane su i konsultacije za Evropu UNHCR-a sa nevladinim sektorom. Mreža ECRE trenutno ima 101 člana iz 41 države Evrope, a konferenciji je prisustvovalo preko 200 učesnika. Tokom konferencije učesnici su imali mogućnost da […]


Upoznavanje izbeglica sa kulturom i istorijom Srbije

Uz podršku Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije Beogradski centar za ljudska prava započeo je program upoznavanja lica koja su dobila utočište na teritoriji Republike Srbije sa srpskom kulturom, istorijom i ustavnim uređenjem. Program je predviđen Uredbom o načinu uključivanja u društveni, kulturni i privredni život lica kojima je priznato pravo na azil. U […]


Izbeglička situacija u Srbiji u oktobru 2018. godine

Prema UNHCR procenama broj izbeglica i migranata u Srbiji ostao je gotovo nepromenjen u odnosu na prethodni mesec i iznosio je oko 3.800 lica, od čega je oko 3.500 smešteno u državne centre za azil i prihvatne centre. Na neformalnim mestima okupljanja uočeno je oko 450 osoba, uglavnom u Beogradu i pograničnim zonama. Najviše osoba […]


Savetodavno mišljenje Interameričkog suda za ljudska prava o diplomatskom azilu

U maju 2018. godine, Interamerički sud za ljudska prava dao je savetodavno mišljenje u pogledu instituta diplomatskog azila, kao ljudskog prava, u interameričkom sistemu ljudskih prava. Savetodavno mišljenje je dato na zahtev Ekvadora. Sud je tumačio zaštitu predviđenu članom 7 Američke konvencije o ljudskim pravima i članom 27 Američke deklaracije o pravima i obavezama čoveka, […]


O novom Protokolu 16 uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima

Protokol 16 uz Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda (EKLJP), stupio je na snagu 1. avgusta 2018. godine, pošto je deset država članica potpisalo i ratifikovalo Protokol.  Sledeće države su potpisale i ratifikovale Protokol 16: Albanija, Jermenija, Estonija, Finska, Francuska, Gruzija, Litvanija, San Marino, Slovenija i Ukrajina, dok su: Andora, Bosna i […]


Izbeglička situacija u Srbiji u septembru 2018. godine

Prema UNHCR procenama broj izbeglica i migranata u Srbiji ostao je nepromenjen u odnosu na prethodni mesec i iznosio je oko 3.900 lica, od čega je oko 3.400 smešteno u državne centre za azil i prihvatne centre, uključujući oko 200 smeštenih u šatorima u Principovcu i Adaševcima. Na neformalnim mestima okupljanja uočeno je oko 500 […]


Ima li zemlje za brod „Aquarius“?

Krajem septembra 2018. godine, Panama je odlučila da otkaže „gostoprimstvo“ spasilačkom brodu „Aquarius“. Naime, Panama je, prema navodima organizacije „SOS Mediterranée“ i medija, na izvršeni pritisak koji je došao od strane italijanskih vlasti, odlučila da iz registra plovila obriše brod „Aquarius“, koji deluje u okviru nevladine organizacije „SOS Mediterranée“ i bavi se spasavanjem izbeglica i […]