Izbeglička situacija u Srbiji u oktobru 2018. godine

Prema UNHCR procenama broj izbeglica i migranata u Srbiji ostao je gotovo nepromenjen u odnosu na prethodni mesec i iznosio je oko 3.800 lica, od čega je oko 3.500 smešteno u državne centre za azil i prihvatne centre. Na neformalnim mestima okupljanja uočeno je oko 450 osoba, uglavnom u Beogradu i pograničnim zonama. Najviše osoba […]


Savetodavno mišljenje Interameričkog suda za ljudska prava o diplomatskom azilu

U maju 2018. godine, Interamerički sud za ljudska prava dao je savetodavno mišljenje u pogledu instituta diplomatskog azila, kao ljudskog prava, u interameričkom sistemu ljudskih prava. Savetodavno mišljenje je dato na zahtev Ekvadora. Sud je tumačio zaštitu predviđenu članom 7 Američke konvencije o ljudskim pravima i članom 27 Američke deklaracije o pravima i obavezama čoveka, […]


O novom Protokolu 16 uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima

Protokol 16 uz Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda (EKLJP), stupio je na snagu 1. avgusta 2018. godine, pošto je deset država članica potpisalo i ratifikovalo Protokol.  Sledeće države su potpisale i ratifikovale Protokol 16: Albanija, Jermenija, Estonija, Finska, Francuska, Gruzija, Litvanija, San Marino, Slovenija i Ukrajina, dok su: Andora, Bosna i […]


Izbeglička situacija u Srbiji u septembru 2018. godine

Prema UNHCR procenama broj izbeglica i migranata u Srbiji ostao je nepromenjen u odnosu na prethodni mesec i iznosio je oko 3.900 lica, od čega je oko 3.400 smešteno u državne centre za azil i prihvatne centre, uključujući oko 200 smeštenih u šatorima u Principovcu i Adaševcima. Na neformalnim mestima okupljanja uočeno je oko 500 […]


Ima li zemlje za brod „Aquarius“?

Krajem septembra 2018. godine, Panama je odlučila da otkaže „gostoprimstvo“ spasilačkom brodu „Aquarius“. Naime, Panama je, prema navodima organizacije „SOS Mediterranée“ i medija, na izvršeni pritisak koji je došao od strane italijanskih vlasti, odlučila da iz registra plovila obriše brod „Aquarius“, koji deluje u okviru nevladine organizacije „SOS Mediterranée“ i bavi se spasavanjem izbeglica i […]


Praksa primene novog zakona kojim se reguliše postupak azila u Srbiji

Zakon o azilu i privremenoj zaštiti Republike Srbije stupio je na snagu 3. juna 2018. godine i doneo niz novih rešenja u odnosu na prethodni zakon kojim je regulisana ova materija, odnosno Zakona o azilu. Bitno je napomenuti da će postupci azila započeti pre 3. juna biti okončani prema odredbama Zakona o azilu, osim u […]


Izbeglička situacija u Srbiji u avgustu 2018. godine

Prema UNHCR procenama broj izbeglica i migranata u Srbiji povećao se u odnosu na prethodni mesec i iznosio je oko 3.900 lica, od čega je oko 3.300 smešteno u državne centre za azil i prihvatne centre. Započet je proces racionalizacije smeštajnih kapaciteta u okviru kog su privremeno zatvoreni prihvatni centri u Dimitrovgradu, Divljani i Preševu. […]


Migracioni profil Srbije za 2017

Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije objavio je migracioni profil Srbije za 2017. godinu. Migracioni profil predstavlja dokument koji objedinjuje podatke o svim kategorijama migranata u zemlji i objavljuje se već osmu godinu za redom. Osnovna ideja Migracionog profila je da služi kao instrument koji će pomoći državnim akterima u planiranju adekvatnih migracionih politika, […]