Praksa primene novog zakona kojim se reguliše postupak azila u Srbiji

Zakon o azilu i privremenoj zaštiti Republike Srbije stupio je na snagu 3. juna 2018. godine i doneo niz novih rešenja u odnosu na prethodni zakon kojim je regulisana ova materija, odnosno Zakona o azilu. Bitno je napomenuti da će postupci azila započeti pre 3. juna biti okončani prema odredbama Zakona o azilu, osim u […]


Izbeglička situacija u Srbiji u avgustu 2018. godine

Prema UNHCR procenama broj izbeglica i migranata u Srbiji povećao se u odnosu na prethodni mesec i iznosio je oko 3.900 lica, od čega je oko 3.300 smešteno u državne centre za azil i prihvatne centre. Započet je proces racionalizacije smeštajnih kapaciteta u okviru kog su privremeno zatvoreni prihvatni centri u Dimitrovgradu, Divljani i Preševu. […]


Migracioni profil Srbije za 2017

Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije objavio je migracioni profil Srbije za 2017. godinu. Migracioni profil predstavlja dokument koji objedinjuje podatke o svim kategorijama migranata u zemlji i objavljuje se već osmu godinu za redom. Osnovna ideja Migracionog profila je da služi kao instrument koji će pomoći državnim akterima u planiranju adekvatnih migracionih politika, […]


Izbeglička situacija u Srbiji u julu 2018. godine

Prema UNHCR procenama broj izbeglica i migranata u Srbiji povećao se u odnosu na prethodni mesec i iznosio je oko 3.500 lica, od čega je oko 3.100 smešteno u državne centre za azil i prihvatne centre. Najviše izbeglica i migranata bilo je smešteno u prihvatnom centru u  Obrenovcu (865), centru za azil u Krnjači (523) […]


Kretanja izbeglica i migranata Zapadnim Balkanom u 2018. godini

Kretanja izbeglica i migranata kroz države na Zapadnom Balkanu intenzivirala su se u toku 2018. godine i dostigla najviši nivo u maju, pokazuje nedavno objavljeni izveštaj Međunarodne organizacije za migracije. Izveštaj pokazuje i neke nove tendencije u kretanju izbeglica. Dok je Srbija u prethodnim godinama bila zemlja kroz koju je „tranzitirao“ najveći broj izbeglica i […]


Izbeglička situacija u Srbiji u junu 2018. godine

Prema UNHCR procenama broj izbeglica i migranata u Srbiji ostao je nepromenjen u odnosu na prethodni mesec i iznosio je oko 3.000 lica, od čega je oko 2.700 smešteno u državne centre za azil i prihvatne centre. Najviše izbeglica i migranata bilo je smešteno u centru za azil u Krnjači, prihvatnim centrima u Obrenovcu, Preševu […]


Planovi za centre izvan EU

Prema pisanju EUobservera neke od država članica Evropske unije zalažu se za otvaranje pritvorskih centara za migrante u Evropi ali u državi koja nije članica EU. Ovu ideju su početkom juna javno izneli predstavnici Austrije i Danske uz podršku Nemačke i Holandije. Obrazloženje koje je dato jeste da migranti dolaze u Evropu prolazeći kroz veći […]


Izbeglička situacija u Srbiji u maju 2018. godine

Prema UNHCR procenama broj izbeglica i migranata u Srbiji smanjen je u odnosu na prethodni mesec i iznosio je oko 3.000 lica, od čega je oko 2.700 smešteno u državne centre za azil i prihvatne centre. Najviše izbeglica i migranata bilo je smešteno u centru za azil u Krnjači, prihvatnim centrima u Obrenovcu, Preševu i […]