Prvi nacrti za globalne kompakte

Usvajanjem Njujorške deklaracije na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u septembru 2016. predviđeno je da se 2018. usvoje dva nova dokumenta – Globalni komapkt o izbeglicama (Global Compact on Refugees) i Globalni kompakt za migracije (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration). Države članice su se obavezale da u narednom periodu započnu pregovore koji će  […]


Izbeglička situacija u Srbiji u januaru 2018. godine

Prema procenama UNHCR, broj izbeglica i migranata u Srbiji ostao je gotovo nepromenjen u odnosu na prethodni mesec i iznosio je oko 4.100 lica, od čega je oko 3.900 smešteno u državne centre za azil i prihvatne centre. Najviše izbeglica i migranata bilo je smešteno u centru za azil u Krnjači (643), prihvatnim centrima u […]


Komitet za ljudska prava: Vraćanje deteta u Grčku kršenje međunarodnih obaveza

Komitet Ujedinjenih nacija za ljudska prava doneo je u novembru 2017. godine bitnu odluku sa stanovišta prava deteta u slučaju deportacije. Naime, Komitet je zaključio da odluka danskih organa o deportaciji deteta u Grčku bez preduzimanja posebnih mera i razmatranja zahteva za azil može da dovede do povrede prava podnosioca pritužbe da ne bude podvrgnut […]


EASO objavio novi izveštaj o Avganistanu

Evropska kancelarija za podršku azilu (EASO) nedavno je objavila novi izveštaj o Avganistanu kao zemlji porekla izbeglica pod nazivom „Avganistan: Mreže“. Avganistan je u 2016. godini bio na drugom mestu zemalja porekla tražilaca azila u Evropskoj uniji, kada je 175.000 osoba iz te zemlje podnelo zahtev za azil u nekoj od država članica. Iako je […]


Nominacije za nagradu Nansen

I ove godine UNHCR dodeljuje Nansen nagradu za doprinos u pružanju pomoći i rešavanju položaja izbeglica, interno raseljenih lica i osoba bez državljanstva. Proces nominovanja je transparentan i omogućuje svakome da predloži inspirativne pojedince ili grupe do 8. februara 2018. Jedini uslov koji postoji jeste da ne budu kandidovani sadašnji i bivši zaposleni u Norveškom […]


Proslava praznika u Dimitrovgradu /VIDEO

Povodom novogodišnjih praznika, tim Beogradskog centra za ljudska prava poseti o je prihvatno-tranzitni centar za izbeglice u Dimitrovgradu i tom prilikom svoj deci su podeljeni poklon paketići. Ovaj prihvatni centar nalazi se na samoj granici sa Bugarskom i u njemu boravi 45 dece, od kojih su tri bebe, 22 deca osnovnoškolskog uzrasta a 20 deca [...]

Izbeglička situacija u Srbiji u decembru 2017. godine

Prema UNHCR procenama broj izbeglica i migranata u Srbiji ostao je gotovo nepromenjen u odnosu na prethodni mesec i iznosio je oko 4.300 lica, od čega je oko  4.000 smešteno u državne centre za azil i prihvatne centre. Najviše izbeglica i migranata bilo je smešteno u centru za azil u Krnjači (772), prihvatnim centrima u […]


Saopštenje za javnost povodom izručenja kurdskog disidenta Cevdeta Ayaza Turskoj

Beogradski centar za ljudska prava ovim putem obaveštava javnost da je kasno sinoć, 25. decembra 2017. godine, turski državljanin kurdskog porekla Cevdet Ayaz, kome u Turskoj preti progon zbog političkih uverenja, i gde će služiti zatvorsku kaznu od 15 godina koja se temeljni na presudi donetoj na osnovu njegovog priznanja datim pod mučenjem,  vraćen u […]