Beogradski centar za ljudska prava od 2012. godine pruža besplatnu pravnu pomoć tražiocima azila u Srbiji kao partner Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice: upoznajemo ih sa njihovim pravima i obavezama, zastupamo pred nadležnim organima Srbije kao i pred Evropskim sudom za ljudska prava.

Neprekidno pratimo stanje kako u zemljama iz kojih dolaze tražioci azila tako i u Srbiji. Svi naši nalazi i izveštaji dostupni su na internet stranici Centra i posebnoj stranici koju smo napravili – www.azil.rs

Planovi za centre izvan EU

Prema pisanju EUobservera neke od država članica Evropske unije zalažu se za otvaranje pritvorskih centara za migrante u Evropi ali u državi koja nije članica EU. Ovu ideju su početkom juna javno izneli predstavnici Austrije i Danske uz podršku Nemačke i Holandije. Obrazloženje koje je dato jeste da migranti dolaze u Evropu prolazeći kroz veći […]


Izbeglička situacija u Srbiji u maju 2018. godine

Prema UNHCR procenama broj izbeglica i migranata u Srbiji smanjen je u odnosu na prethodni mesec i iznosio je oko 3.000 lica, od čega je oko 2.700 smešteno u državne centre za azil i prihvatne centre. Najviše izbeglica i migranata bilo je smešteno u centru za azil u Krnjači, prihvatnim centrima u Obrenovcu, Preševu i […]


Nova instrukcija o načinu postupanja u realizaciji smeštaja dece bez pratnje

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja donelo je 12. aprila instrukciju o načinu postupanja centra za socijalni rad-organa starateljstva u realizaciji smeštaja maloletnih migranata/izbeglica bez pratnje. Ovaj dokument menja prethodnu instrukciju od oktobra 2017 koja će se primenjivati i dalje u onome što nije regulisano novom instrukcijom.  Cilj instrukcije je da se odredi […]Information for Persons Seeking
Asylum in the Republic of Serbia
Information for Persons Seeking
Asylum in the Republic of Serbia
Information for Persons Seeking
Asylum in the Republic of Serbia
Information for Persons Seeking
Asylum in the Republic of Serbia
Information for Persons Seeking
Asylum in the Republic of Serbia
Information for Persons Seeking
Asylum in the Republic of Serbia
Information for Persons Seeking
Asylum in the Republic of Serbia
Information for Persons Seeking
Asylum in the Republic of Serbia
Information for Persons Seeking
Asylum in the Republic of Serbia

Novi izveštaji

Izdvojeni izveštaji

Kao partner Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice, Beogradski centar za ljudska prava od 2012. godine pruža besplatnu pravnu pomoć tražiocima azila u Srbiji: upoznajemo ih sa njihovim pravima i obavezama, zastupamo pred nadležnim organima Srbije kao i pred Evropskim sudom za ljudska prava.

Neprekidno pratimo stanje kako u zemljama iz kojih dolaze tražioci azila tako i u Srbiji. Svi naši nalazi i izveštaji dostupni su na internet stranici Centra i posebnoj stranici koju smo napravili – www.azil.rs