Beogradski centar za ljudska prava od 2012. godine pruža besplatnu pravnu pomoć tražiocima azila u Srbiji kao partner Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice: upoznajemo ih sa njihovim pravima i obavezama, zastupamo pred nadležnim organima Srbije kao i pred Evropskim sudom za ljudska prava.

Neprekidno pratimo stanje kako u zemljama iz kojih dolaze tražioci azila tako i u Srbiji. Svi naši nalazi i izveštaji dostupni su na internet stranici Centra i posebnoj stranici koju smo napravili – www.azil.rs

Praksa primene novog zakona kojim se reguliše postupak azila u Srbiji

Zakon o azilu i privremenoj zaštiti Republike Srbije stupio je na snagu 3. juna 2018. godine i doneo niz novih rešenja u odnosu na prethodni zakon kojim je regulisana ova materija, odnosno Zakona o azilu. Bitno je napomenuti da će postupci azila započeti pre 3. juna biti okončani prema odredbama Zakona o azilu, osim u […]


Izbeglička situacija u Srbiji u avgustu 2018. godine

Prema UNHCR procenama broj izbeglica i migranata u Srbiji povećao se u odnosu na prethodni mesec i iznosio je oko 3.900 lica, od čega je oko 3.300 smešteno u državne centre za azil i prihvatne centre. Započet je proces racionalizacije smeštajnih kapaciteta u okviru kog su privremeno zatvoreni prihvatni centri u Dimitrovgradu, Divljani i Preševu. […]


Migracioni profil Srbije za 2017

Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije objavio je migracioni profil Srbije za 2017. godinu. Migracioni profil predstavlja dokument koji objedinjuje podatke o svim kategorijama migranata u zemlji i objavljuje se već osmu godinu za redom. Osnovna ideja Migracionog profila je da služi kao instrument koji će pomoći državnim akterima u planiranju adekvatnih migracionih politika, […]


Information for Persons Seeking
Asylum in the Republic of Serbia
Information for Persons Seeking
Asylum in the Republic of Serbia
Information for Persons Seeking
Asylum in the Republic of Serbia
Information for Persons Seeking
Asylum in the Republic of Serbia
Information for Persons Seeking
Asylum in the Republic of Serbia
Information for Persons Seeking
Asylum in the Republic of Serbia
Information for Persons Seeking
Asylum in the Republic of Serbia
Information for Persons Seeking
Asylum in the Republic of Serbia
Information for Persons Seeking
Asylum in the Republic of Serbia

Novi izveštaji

Izdvojeni izveštaji

Kao partner Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice, Beogradski centar za ljudska prava od 2012. godine pruža besplatnu pravnu pomoć tražiocima azila u Srbiji: upoznajemo ih sa njihovim pravima i obavezama, zastupamo pred nadležnim organima Srbije kao i pred Evropskim sudom za ljudska prava.

Neprekidno pratimo stanje kako u zemljama iz kojih dolaze tražioci azila tako i u Srbiji. Svi naši nalazi i izveštaji dostupni su na internet stranici Centra i posebnoj stranici koju smo napravili – www.azil.rs